Thông tin dự án

 - Địa điểm      : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 - Chủ đầu tư  : Cty Hoàng Nguyên - HAGL Group
 - Hạn mục      : HT M&E