Theo ông Thuận, trong dịp tết 2015, toàn bộ đường Nguyễn Huệ sẽ hạn chế các phương tiện trong thời gian dài để triển khai phố đi bộ, xây dựng tượng đài Bác Hồ và các công trình liên quan của trạm tàu điện ngầm đi qua khu vực này.

Hai phương án đường hoa mới, sẽ tạm đổi tên là Đường hoa TP.HCM, được chọn giữa toàn bộ chiều dài đường Lê Lợi từ công viên 23-9 kéo dài đến vòng xoay cây liễu trước cửa trụ sở UBND TP và đường Hàm Nghi đoạn từ cột cờ Thủ Ngữ đến vòng xoay trước chợ Bến Thành.

UBND TP sẽ tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan, người dân trước khi công bố phương án cuối cùng trong thời gian giữa năm 2014 để kịp công tác chuẩn bị đường hoa.